• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2024

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2024 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2024

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Nová příležitost pro rodiče

Nová příležitost pro rodiče

Registrační číslo
CZ.03.01.01/00/22_019/0000663
Stručný obsah projektu
Projekt se zaměřuje na nezaměstnané či neaktivní osoby pečující o dítě mladší 15 let. Absolvování aktivit, získání nové kvalifikace a dalších vědomostí zvýší konkurenceschopnost účastníků projektu na trhu práce.
Hlavní cíl projektu
Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce u 50 účastníků a především zajištění zaměstnání min. 20 osobám CS a poskytnutí pomoci se zahájením podnikání min. 4 novým OSVČ.
Dílčí cíle projektu
 • Nastavení vhodné profesní dráhy účastníků projektu.
 • Zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, posílení sebevědomí, zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání a hledání zaměstnání, zlepšení komunikačních dovedností, zvládání stresových situací.
 • Rozšíření zkušeností v oblasti práce s osobním počítačem.
 • Změna, rozšíření, zvýšení kvalifikace v akreditovaných vzdělávacích programech.
 • Rozšíření praktických zkušeností v oblastech zvolené rekvalifikace.
 • Navázání spolupráce se zaměstnavateli, zajištění flexibilních forem práce.
 • Poskytnutí pomoci začínajícím podnikatelům.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z, z.s.
Cílová skupina
Osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce – osoby vedené na ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců či neaktivní déle než 5 měsíců, které jsou zároveň osobami pečujícími o dítě mladší 15 let.
Termín realizace projektu
1. května 2023 – 31. prosince 2024
Místo realizace projektových aktivit
 • Masarykovo nám. 2457/10, Karviná – Fryštát
 • Mírová 375/1, Havířov – Město
 • Masarykova třída 958, Orlová
Kontaktní osoby
Projektové aktivity
 1. Poradenské a informační činnosti a programy – zjištění potenciálu, možností, zájmu, osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro nastavení vhodné profesní dráhy. Individuální pomoc při řešení vzniklých problémů.
 2. Specializované psychosociální poradenství – poradenství využívající metody a techniky práce pro celkové zhodnocení osobnosti klienta.
 3. Motivační aktivity – seznámení účastníků projektu s aktuálními požadavky trhu práce, zvýšení jejich sebevědomí, motivace, zlepšení komunikačních a jiných dovedností.
 4. Rozvoj základních kompetencí - počítačová gramotnost - zvýšení znalostí v obsluze osobního počítače u osob s nedostatečnými vědomostmi.
 5. Rekvalifikace.
 6. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 7. Zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání, poskytnutí pomoci novým OSVČ.
 8. Podpora flexibilních forem zaměstnání – nastavení vhodných pracovních podmínek na základě možností a potřeb osob cílové skupiny.
 9. Doprovodná a doporučená opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce - usnadnění přístupu účastníkům projektu k hlavním formám podpory.
Financováno Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost plus

Projekt Nová příležitost pro rodiče je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.