• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2022

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2022 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2022

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Nacházíte se: Akreditované kurzy Bezpečnostní referent

Bezpečnostní referent

Rozsah rekvalifikačního kurzu
 • 82 hodin teoretická část + 4 hodiny závěrečná zkouška
Obsah rekvalifikačního kurzu
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Rozhodování o bezpečnostních opatřeních ve standardních i nestandardních situacích
 • Řízení bezpečnostních pracovníků a jejich zařazování do směn
 • Kontrola osob na personálních vrátnicích a vozidel na branách a vlečkách
 • Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech
 • Obsluhování mechanických a elektronických zabezpečovacích, požárních a hasebních systémů
 • Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní
 • Spolupráce s bezpečnostními agenturami, Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení při odhalování trestné činnosti
 • Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody do příjezdu hasičů, policie apod.
 • Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin
 • Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
Termín zahájení a harmonogram výuky
 • 3. 9. - 9. 10. 2022
 • 5. 11. - 10. 12. 2022
Případné změny a aktuální nabídky jsou uvedeny na našem facebooku.
Kurz bude zahájen po naplnění účastníky (min. počet účastníků pro zahájení je 8 osob). Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.
Cena rekvalifikačního kurzu
8 700 Kč
Vstupní předpoklady účastníka
Ukončené základní vzdělání.
Profil absolventa
Bezpečnostní referent zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Vykonává pracovní činnosti jako např. krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola činnosti malých skupin pracovníků, koordinace různých druhů bezpečnostních činností v zadaném rámci působnosti, vypracování pracovních postupů pro konkrétní bezpečnostní činnost, identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní činnosti, kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel, provádění dopravně regulačních opatření uvnitř objektů včetně objektů kritické infrastruktury se zaměřením na odhalení bezpečnostních rizik na svěřeném úseku, provádění činností spojených se zajišťováním bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti informací na svěřeném úseku, zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby apod. a následná součinnost s nimi, součinnost s vymezenými osobami, předávání informací, vedení a vyhodnocení služebních záznamů, vyhotovení situačních hlášení a protokolů s využitím výpočetní a záznamní techniky.
Místo konání
 • Frýdek-Místek, Radniční 1235
 • Havířov-Město, Mírová 375/1
 • Karviná, Masarykovo nám. 2457/10
 • Orlová-Lutyně, Energetiků 940
Ukončení kurzu
Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a předáním osvědčení o získání profesní kvalifikace a potvrzení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.