• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2024

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2024 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2024

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Nová kariéra

Nová kariéra registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007139

Stručný obsah projektu
Projekt řeší problém spojený s integrací osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných (které zároveň pečují o dítě do 15 let věku) na trh práce. Projektové aktivity jsou zvoleny s ohledem na cílovou skupinu a zjištěné požadavky trhu práce.
V rámci realizace projektu bude zvyšována kvalifikace (zapojením do celoživotního vzdělávání) cílové skupiny a jejich následné zařazení do pracovního procesu.
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zaměstnání min. počtu 17 účastníků projektu po úspěšném absolvování vzdělávání.
Dílčí cíle projektu
 • Nastavení vhodné profesní dráhy – zjištění zkušeností, praxe, dovedností, potenciálu a možností u 60 osob cílové skupiny. Poskytnutí poradenství s rozšířením, změnou kvalifikace.
 • Zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, práci na vlastní osobě, rozvoji dovedností.
 • Změna, rozšíření, zvýšení kvalifikace v akreditovaných vzdělávacích programech.
 • Zajištění dokončení aktivit účastníků projektu – individuální průběžný kontakt, řešení požadavků, nastavení vhodných vzdělávacích podmínek aj.
 • Vytváření nových pracovních míst, zprostředkování zaměstnání absolventům vzdělávacích programů.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z, z.s.
Cílová skupina
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, které jsou zároveň osobami pečujícími o dítě do 15 let věku.
Termín realizace projektu
1. září 2017 – 31. ledna 2019
Místo realizace aktivit
 • Polní 963, Orlová-Lutyně
 • Masarykovo nám. 2457/10, Karviná-Fryštát
 • Na Hradbách 18, Ostrava
Kontaktní osoby
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Projekt Nová kariéra je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projektové aktivity
 1. Poradenské a informační činnosti a programy:
  1. Řízené poradenství ke změně, rozšíření či zvýšení kvalifikace
  2. Individuální poradenství účastníkům projektu
 2. Motivační aktivity:
  1. Aktivity zaměřené na zvýšení orientace v současných požadavcích trhu práce
  2. Požadavky zaměstnavatelů nabízející volná pracovní místa
  3. Aktivity vedoucí ke zvýšení osobní motivace účastníka k vyhledávání zaměstnání
  4. Motivace účastníků k zařazení do aktivit projektu
 3. Rozvoj základních kompetencí – počítačová gramotnost:
  1. Výuka obsluhy osobního počítače.
   Termín: prosinec 2017
 4. Akreditované vzdělávací programy (řemeslné):
  1. Masér (zdravotní).
   Termín: leden – červenec 2018
  2. Manikérka a nehtová designérka + Pedikérka a nehtová designérka.
   Termín: leden – červenec 2018
  3. Výroba zákusků a dortů.
   Termín: leden – červenec 2018
 5. Akreditované vzdělávací programy (administrativa, obchod):
  1. Asistent/ka, sekretář/ka.
   Termín: leden – květen 2018
  2. Obchodní zástupce.
   Termín: leden – květen 2018
  3. Personalista, personalistka. Termín: leden – květen 2018
 6. Akreditované vzdělávací programy (péče o děti, účetnictví):
  1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Termín: leden – duben 2018
  2. Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky + Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky.
   Termín: leden – duben 2018
 7. Odborná praxe
 8. Zprostředkování zaměstnání
 9. Doprovodná opatření:
  1. Účastníkům vzdělávacích aktivit je propláceno cestovné
  2. Frekventantům vzdělávacího programu Výroba zákusků a dortů, Masér, Manikérka a nehtová designérka + Pedikérka a nehtová designérka budou proplaceny náklady na pořízení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství
  3. Všem novým zaměstnancům budou proplaceny náklady za povinné vstupní zdravotní prohlídky
Výsledky projektu
Projektu se zúčastnilo celkem 66 osob cílové skupiny. Účastníci projektu absolvovali bezplatně výše popsané klíčové aktivity, prostřednictvím kterých si zvýšili šanci opětovně se integrovat na trh práce. Projektové aktivity probíhaly ve městech Orlová, Karviná, Ostrava.
 1. Naplnění stanovených indikátorů:
  60000 Celkový počet účastníků – indikátor se nám podařilo naplnit na 114 %. Plánovaný počet účastníků projektu (58 osob) byl překročen o 8 osob.
  62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – i tento indikátor byl překročen. Původní odhad činil 48 úspěšných absolventů projektových vzdělávacích programů. Nakonec novou kvalifikaci získalo 51 osob. Indikátor tak byl naplněn na 106 %.
 2. Dosažené přínosy v zaměstnání účastníků projektu:
  V rámci klíčové aktivity zprostředkování zaměstnání se v průběhu projektu podařilo opětovně začlenit na trh práce 31 jeho účastníků, což považujeme za velký úspěch. Většina z těchto osob získala dlouhodobé zaměstnání.