• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2019

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2019 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2019

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy, IT nebo zemědělství. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Nacházíte se: Projekty Nová kariéra

Nová kariéra registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007139

Stručný obsah projektu
Projekt řeší problém spojený s integrací osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných (které zároveň pečují o dítě do 15 let věku) na trh práce. Projektové aktivity jsou zvoleny s ohledem na cílovou skupinu a zjištěné požadavky trhu práce.
V rámci realizace projektu bude zvyšována kvalifikace (zapojením do celoživotního vzdělávání) cílové skupiny a jejich následné zařazení do pracovního procesu.
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zaměstnání min. počtu 17 účastníků projektu po úspěšném absolvování vzdělávání.
Dílčí cíle projektu
 • Nastavení vhodné profesní dráhy – zjištění zkušeností, praxe, dovedností, potenciálu a možností u 60 osob cílové skupiny. Poskytnutí poradenství s rozšířením, změnou kvalifikace.
 • Zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, práci na vlastní osobě, rozvoji dovedností.
 • Změna, rozšíření, zvýšení kvalifikace v akreditovaných vzdělávacích programech.
 • Zajištění dokončení aktivit účastníků projektu – individuální průběžný kontakt, řešení požadavků, nastavení vhodných vzdělávacích podmínek aj.
 • Vytváření nových pracovních míst, zprostředkování zaměstnání absolventům vzdělávacích programů.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z, z.s.
Cílová skupina
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, které jsou zároveň osobami pečujícími o dítě do 15 let věku.
Termín realizace projektu
1. září 2017 – 31. ledna 2019
Místo realizace aktivit
 • Polní 963, Orlová-Lutyně
 • Masarykovo nám. 2457/10, Karviná-Fryštát
 • Na Hradbách 18, Ostrava
Kontaktní osoby
Projektové aktivity
 1. Poradenské a informační činnosti a programy:
  1. Řízené poradenství ke změně, rozšíření či zvýšení kvalifikace
  2. Individuální poradenství účastníkům projektu
 2. Motivační aktivity:
  1. Aktivity zaměřené na zvýšení orientace v současných požadavcích trhu práce
  2. Požadavky zaměstnavatelů nabízející volná pracovní místa
  3. Aktivity vedoucí ke zvýšení osobní motivace účastníka k vyhledávání zaměstnání
  4. Motivace účastníků k zařazení do aktivit projektu
 3. Rozvoj základních kompetencí – počítačová gramotnost:
  1. Výuka obsluhy osobního počítače.
   Termín: prosinec 2017
 4. Akreditované vzdělávací programy (řemeslné):
  1. Masér (zdravotní).
   Termín: leden – červenec 2018
  2. Manikérka a nehtová designérka + Pedikérka a nehtová designérka.
   Termín: leden – červenec 2018
  3. Výroba zákusků a dortů.
   Termín: leden – červenec 2018
 5. Akreditované vzdělávací programy (administrativa, obchod):
  1. Asistent/ka, sekretář/ka.
   Termín: leden – květen 2018
  2. Obchodní zástupce.
   Termín: leden – květen 2018
  3. Personalista. Termín: leden – květen 2018
 6. Akreditované vzdělávací programy (péče o děti, účetnictví):
  1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Termín: leden – duben 2018
  2. Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky + Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky.
   Termín: leden – duben 2018
 7. Odborná praxe
 8. Zprostředkování zaměstnání
 9. Doprovodná opatření:
  1. Účastníkům vzdělávacích aktivit je propláceno cestovné
  2. Frekventantům vzdělávacího programu Výroba zákusků a dortů, Masér, Manikérka a nehtová designérka + Pedikérka a nehtová designérka budou proplaceny náklady na pořízení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství
  3. Všem novým zaměstnancům budou proplaceny náklady za povinné vstupní zdravotní prohlídky
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Projekt Nová kariéra je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.