• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2020

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2020 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2020

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Nacházíte se: Akreditované kurzy Chůva pro předškoláky s výukou AJ

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky s výukou AJ

Rozsah rekvalifikačního kurzu
202 hodin teoretická část + 40 hodin praktická část + 4 hodiny závěrečná zkouška
Obsah rekvalifikačního kurzu
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Anglický jazyk – Anglická konverzace
 • Anglický jazyk – Rozvoj dětské slovní zásoby
Termín zahájení a harmonogram výuky
 • 9. 3. - 30. 4. 2020
 • 14. 3. - 21. 5. 2020 V
 • 18. 5. - 9. 7. 2020
 • 20. 7. -10. 9. 2020
 • 12. 10. - 3. 12. 2020
Případné změny a víkendové termíny kurzů jsou uvedeny na našem facebooku.
Kurz bude zahájen po naplnění účastníky (min. počet účastníků pro zahájení je 8 osob). Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.
 • V víkendový kurz
Cena rekvalifikačního kurzu
14 900 Kč
Vstupní předpoklady účastníka
Minimálně ukončené základní vzdělání. Trestní bezúhonnost (čestné prohlášení). Zdravotní způsobilost (čestné prohlášení).
Minimální věk pro zařazení do rekvalifikačního kurzu je 18 let.
Profil absolventa
Absolvent se orientuje a respektuje vývojová specifika věkových období dítěte (psychosomatický vývoj), orientuje se v metodách a formách pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti, v otázkách bezpečnosti a prevence úrazů, ovládá zásady první pomoci, zásady péče o běžně nemocné dítě i o dítě s hendikepem v domácím prostředí, má povědomí o zásadách zdravého stravování.
Je schopen rozvíjet a utužovat hygienické návyky dětí, orientuje se v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v zařízení i domácím prostředí, je eticky a společensky vybaven.
Místo konání
 • Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380
 • Havířov-Město, Na Fojtství 10
 • Karviná, Masarykovo nám. 2457/10
 • Orlová-Lutyně, Polní 963
 • Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 551/52
 • Třinec, 1. Máje 260
Ukončení kurzu
Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a předáním osvědčení o profesní kvalifikaci.